Brecha de Roland

Tot passant pel pla d'Esterri,
pel camí que baixa a Gerri,
malclavada en un llis d'herba,
ha obirat, fèrrea i superba,
la gran Maça de Roland.

Canigó, Cant VII