Garona


Espanyol que s'afrancesa,
lo Garona, mal paisà,
du a la França la riquesa
que en Espanya atresorà;
i, de fonts veient-nos pobres,
a l'Atlàntic du ses sobres,
mentres poques i salobres
l'altre en du al Mediterrà

Ah, per garba mal lligada
la d'aqueixa bessonada,
que retrau a la memòria
de més d'uns bessons la història
avinguts com gat i gos.

    Garona per Aran
        tot rondinant,
    Noguera per Alós
       tot joguinós.

Canigó, Cant VII