Planès


A l'infeliç aimador
li donen tomba lluïda,
d'un triangle coronat
amb cúpula damasquina,
dins lo poble de Planès,
a quatre llegües de Llívia.
Los vinents escatiran
si és mausoleu o mesquita,
si l'han feta cristians
o moros de Moreria,
mes en la tomba del moro
los cristians diuen missa,
que ja era mig cristià
qui en mans de moros moria.

Canigó, Cant VII