Canigó


Abans que el comte mòria,
pugem, pugem al cim del Canigó,
amb lo signe sagrat de la victòria
a coronar lo front del Rosselló.
La nuvolada obscura,
mortalla immensa d'un gegant difunt,
abriga ja l'altura,
apagant d'una a una les estrelles;
mes nos guia la Creu més alta que elles;
en nom de Deu, amunt!

Canigó, Cant XXII